Mokyklos vizija. Moderni, kūrybinga, atsakinga mokykla, adekvačiai reaguojanti į dinamiškus visuomenės poreikius, lanksčiai derinanti sukauptą patirtį su inovacijomis ir aplinkos iššūkiais, atvira kaitai, pripažįstanti kiekvieno bendruomenės nario vertę, jo laisvę ir asmeninę atsakomybę.

 

Mokyklos misija.  Mokykla  - kiekvienam mokiniui. Atvira, šiuolaikiška ugdymo įstaiga, teikianti kokybiškas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo paslaugas vaikui, šeimai, bendruomenei, kurianti naują bendradarbiavimo kultūrą.

 

Prioritetinėmis sritimis 2019 metų veiklos  programai pasirinktos tos, kurias išryškino mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, išorės tyrimai bei atsižvelgta į Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos iškeltus prioritetus:

 

Strateginiai prioritetai 2019 m. veiklos programai:

1.Veiksmingo kokybiško ugdymosi užtikrinimas.

2. Paremtos tarpusavio pasitikėjimu, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas;

3. Pilietinės savimonės, vertybinių nuostatų bei gebėjimų ugdymas.

4. Dalyvavimas šalies ir ES finansuojamuose projektuose.

 

Mokyklos vertybės:

1. Pagarba, rūpinimasis ir tolerancija;

2. Atsakomybė ir sąžiningumas;

3. Kūrybiškumas ir veiklumas;

4. Pilietiškumas ir pasidalytoji lyderystė.

 

Tikslai

1.Tobulinti ugdymo kokybę, siekiant veiklų ir metodų dermės ir individualios mokinio pažangos.

2. Pasitelkiant lyderystę ir bendradarbiavimą, kurti aplinką, padedančią užtikrinti darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymą (si), vertybinių nuostatų formavimą.

3. Analizuoti veiklos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, rezultatus pateikiant mokyklos bendruomenei.

Informacija

Teisinė forma:

savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:

Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis,

LT-71427, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas: 190820419

Tel. / Faks. 8-345 55132

Elektroninis paštas

mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra