Orange Brown Autumn Paper Border

ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Projektinės netradicinio ugdymo dienos „Vieno rudens istorija...“

programa

2022 m. rugsėjo 30 d.

Tarpdalykinė integracija  – būdas susieti įvairių mokomųjų dalykų žinias bei gebėjimus. Taip mažinamas mokinių krūvis, integruotoje veikloje mokiniai pakartoja ir susistemina žinias, turi galimybę veiklas vykdyti kūrybiškai.

Trumpas situacijos pristatymas - rugsėjo mėnesį mokyklos renginių plane numatyta keletas renginių, kurių veiklos integruojamos organizuojant netradicinio ugdymo dieną „Vieno rudens istorija...“, tai Tarptautinė raštingumo diena, Europos kalbų diena, Užsienio kalbų dienos bei „Tyrėjų dienos“.

Integruojami dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, rusų kalba, vokiečių kalba, gamtamoksliai dalykai, menai (dailė ir muzika).

Tikslinės grupės: 1-4 kl., 5-10 kl. 

Netradicinio ugdymo dienos tikslas: turtinti mokinių įvairiakalbį žodyną, kurti neverbalinius tekstus, gebėti juos interpretuoti bei mokėti pagrįsti savo sprendimus, lavinti šnekamąją kalbą.

Netradicinio ugdymo dienos uždaviniai:

1) Lavinti mokinių kūrybiškumą.

2) Skatinti mokinius ieškoti kalbinių panašumų tarp gimtosios ir užsienio kalbų.

3) Ugdyti mokinių domėjimąsi kalbų mokymu(si), įvairinti mokymo(si) procesą.

4) Kurti neverbalinio ir verbalinio teksto sąsajas. 

5) Gebėti interpretuoti, pagrįsti savo pasirinkimą. 

6) Lavinti kalbinius įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė.

 Mokymo metodai ir būdai:

1) Individualus darbas. 

2) Darbas su žodynu. 

3) Informacijos paieška internete.

4) Kūrybinis darbas. 

5) Pasakojimo kūrimas.

Veiklų pristatymas: mokiniai savo projektus pristatys pamokų metu 2022 m. spalio 3-7 dienomis 

Vertinimas: mokiniai vertinami kaupiamuoju ir formuojamuoju vertinimu iš  visų integruojamųjų dalykų.

IMG 20220926 124349Kalbų mokymasis naudingas tiek jauniems, tiek vyresniems, nes atveria naujas mokymosi galimybes, padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Mokiniai šią dieną per užsienio kalbų pamokas kūrė marškinėliams užrašus bei dalyvavo viktorinose – patys galvojo klausimus ir atsakinėjo į jau sukurtus. Keletas įdomesnių faktų:

Pasaulyje yra nuo 6000 iki 7000 kalbų, kuriomis kalba 7 milijardai žmonių 

Daugelis Europos kalbų priklauso trims pagrindinėms kalbų grupėms: germanų, romanų ir slavų.

Dėl migrantų ir pabėgėlių, Europa tapo daugiakalbe. Vien Londone kalbama 300 kalbų (arabų, turkų, kurdų, pandžabų, berberų, hindi ir t.t.).

Prancūzų kalboje kasmet atsiranda apie 20.000 naujų žodžių.

Kalbos dažnai siejasi viena su kita ir veikia viena kitą įvairiais būdais: anglų kalba praeityje skolinosi daug žodžių ir posakių iš kitų kalbų, tačiau šiandien Europos kalbos skolinasi žodžius iš anglų kalbos.

307595461 3322621691292839 2899568304132635889 nEuropos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Šių metų Europos judumo savaitės tema „Bendrauk lengviau“, o šūkis – „Judėk laisviau“.

Mokykla  šioje kampanijoje dalyvauja jau keletą metų. Šiemet tradiciškai visa mokykla žygiavom nuo mokyklos keletą kilmetrų (jaunesnieji mažiau, vyresnieji daugiau) pažymėta trasa, kurią sudarė fizinio ugdymo mokytojai. Ne tik žygiavom, bet ir turėjom atlikti įvairias pastabumo užduotis - surasti kažką minkšto ar kieto, kažką kampuoto ar dygliuoto, kažką žalio ar balto, apgraužtą lapą ar piršto ilgumo šaką ir t.t. Surastus radinius fotografavom arba rinkom ir nešėmės į stovyklavietę, kur atliktas užduotis vertino komisija. Žygis,  košė, su meile pagaminta mokyklos virėjos, virvės traukimas (daugiausia emocijų atskleidžianti rungtis)  – neatsiejamos šios dienos dalys.

Pabaigoje klasių laukė nominacijos – išrinktos draugiškiausia, greičiausia, išradingiausia, linksmiausia, sportiškiausia, aktyviausia ir pareigingiausia klasės.

Šiuo metu mokykla dalyvauja keliuose projektuose. Vienas iš jų -  „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“ - eina jau visai į pabaigą. Antrus metus besitęsiančiame projekte dalyvauja 4 ir 8 klasės. Baigiamajame projekto etape planuojamas mokyklos atstovų (mokytojų, administracijos) vizitas į  Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokyklą, taip pat apsilankymas mūsų mokykloje, kurio metu projekto kuratoriai dar kartą susitiks su projekte dalyvaujančiomis klasėmis pasikalbėti gyvai bei pabaigti vykdyti projekto poveikio tyrimą-įsivertinimą (t.y. mokiniams duos užpildyti anketas). Lapkričio mėnesį projekto vadovai planuoja organizuoti Mokinių online dirbtuves, kurių metu atstovai iš projekte dalyvaujančių klasių bus kviečiami susipažinti, pasidalinti mintimis, kaip sekėsi projekte.  Uždaromasis renginys dirbtuvės-konferencija vyks Vilniuje gruodžio 1-2 dienomis.

„Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ – dar vienas tęstinis projektas, kurio tikslas – sukurti internetinę biblioteką, kurioje talpinamos įvairių žanrų knygos (ar jų ištraukos) vaikams ir paaugliams, paliečiančios įvairovės ir žmogaus teisių temas. Kiekvienai knygai parengiamos mokymo medžiagos, kurias mokytojai gali naudoti dėstydami įvairius mokymo dalykus – literatūrą, istoriją, etiką, geografiją (ar vesdami integruotas pamokas).

erasmus

Taip pat mokykla dalyvauja ERASMUS + projekte „Žingsnis į patyčių prevencijos filosofiją ir nesmurtinį bendravimą“ (Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication).

Projekto pradžia 2022-05 15, pabaiga – 2024-05-15. Vadovaujanti organizacija yra mokykla iš Lenkijos, Dalyviai – mokyklos iš Italijos, Turkijos ir mūsų mokykla. Projekto tikslas - sumažinti patyčių mastą mokyklose, kurti palankią mokymuisi aplinką, padėti tėvams atpažinti įvairias patyčių formas, didinti visos bendruomenės sąmoningumą ir informuotumą. Laukiami rezultatai - pagerės akademiniai pasiekimai, sustiprės kritinio kūrybinio mąstymo įgūdžiai , sumažės mokinių, turinčių psichologinių problemų, skaičius.Per dvejus projekto metus numatyti 4 mokytojų susitikimai gyvai, mokytojų ir mokinių online susitikimai ir seminarai mokytojams, mokiniams ir tėvams patyčių prevencijos tema.

Projektas pagal  ERASMUS+ programą „Emocinio intelekto ugdymas be kalbinių ir socialinių kliūčių“ baigiasi taip pat šiais metais. Kursuose dalyvavusios mokytojos įgytomis žiniomis pasidalino su kolegomis bei taiko darbe su mokiniais pamokose, emocinio intelekto ugdymo veiklos integruotos į klasių vadovų darbą ir vykdomos pagal mokyklos planavimo dokumentuose pateiktą tvarką.

 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 48 svečiai ir narių nėra