Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinė mokykla dalyvavo projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris  finansuojamas ES struktūrinių fondo ir Šakių rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Plačiau: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Projekto įgyvendinimui mokykloje sukurta  darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis artimiausiu metu parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą, buvo  bendradarbiaujama su ŠMSM paskirta konsultante ir Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas suderintas su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei patvirtintas mokyklos vadovo.  Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.

Veiklos mokykloje

Konsultacijos

 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 12 svečių ir narių nėra