DARBO LAIKAS

 9:00 - 13:00 

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas


Tūkstantmečio parke ir gelgaudiškiečių ąžuoliukas

 

Tūkstantmečio parkas (Pelėdnagių seniūnija, Pašilių kaimas) užveistas 2009 m. Vos už kelių kilometrų nuo Kėdainių, pravažiavus Pelėdnagių gyvenvietę, Labūnavos kryptimi kairėje pusėje ant kalvos rasite parko jaunuolyną. „Neregėtos Lietuvos tūkstantmečio ąžuolyne“ pasodinti 1000 pirmųjų sodinukų. Geros valios žmonių būryje darbavosi ir Lietuvos Prezidentas V. Adamkus. 50 hektarų sklypą šalia Kėdainių paskyrė Generalinė miškų urėdija. Ieškojo vietos, kuri būtų nesunkiai privažiuojama, pakankamai didelė šiam milžiniškam sumanymui, o svarbiausia – tinkama ąžuolams, nes jie yra lepūs medžiai, ne kiekvienas dirvožemis jiems priimtinas. Kėdainiuose auga daugiausia Lietuvos ąžuolų, čia jiems tinkamiausia dirva. Ąžuolyno teritoriją projektuoja Kauno miškotvarkos institutas. Numatoma, kad tai bus ne tik didžiausias Lietuvos ąžuolynas, bet ir vieta įvairiems renginiams, čia ilgainiui bus įrengtas pažintinis takas. Ąžuolynas kuriamas ne plyname lauke, o buvusiame išdžiūvusiame, sunykusiame uosyne, kuris valomas išsaugant visus sveikus, vertingus medžius.  Lietuvos Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas atkreipė publikos dėmesį į tai, kad „albumas „Neregėta Lietuva” yra ir medžių augintojas”, ir išreiškė viltį, „kad Ąžuolyno projektas įtrauks visą Lietuvą į neregėto masto ekologinį judėjimą, paskatins žmones daugiau dėmesio skirti sveikai aplinkai ir gyvenimo būdui.” 50 ha plote iš viso bus pasodinta 50 tūkstančių ąžuoliukų. Šio projekto autorius M. Jovaiša. Jis sumanė, kad už kiekvieną parduotą jo fotoalbumą „Neregėta Lietuva“ bus pasodintas ąžuoliukas. Vyčio kryžiaus formos parkas turėtų tapti viena labiausiai lankomų Lietuvos vietų. Parko atminimo lentose bus išvardinti visi ąžuoliukus sodinę žmonės. Kiekvieną pavasarį čia bus sodinama tiek ąžuoliukų, kiek per metus bus parduota knygų. Šis ąžuolynas prisidės prie gimtinės kultūros paveldo puoselėjimo.

Mūsų mokykla  taip pat turi parke pasodintą ąžuolą. Prašom aplankyti.

Pažymėjimas dėl ąžuolo pasodinimo patvirtinimo yra mokyklos bibliotekoje.

                                                  

                                            Bibliotekos vedėja  Danutė  Dvylaitienė


PATVIRTINTA

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos

Direktorius  Romas Dumbliauskas

2009 m. birželio 22 d. įsakymu  Nr. B-85

ŠAKIŲ  RAJONO   GELGAUDIŠKIO  VIDURINĖS  MOKYKLOS 

APRŪPINIMO BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR 

MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

 

Tvarka   parengta   vadovaujantis   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1051 

Ši tvarka reglamentuoja  Gelgaudiškio  vidurinės mokyklos  aprūpinimą bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis, specialiosiomis mokymo priemonėmis ir literatūra įsigijimą, kompiuterinių mokymo priemonių , specialiųjų mokymo priemonių , vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą, išdavimą ir saugojimą,  ir mokyklos vadovo įgaliojimus. 

1. Mokykla, užsakydama vadovėlius ir jų komplektų dalis, vadovaujasi švietimo ir mokslo ministerijos  parengtais Galiojančių  vadovėlių sąrašais, kurie skelbiami „ Švietimo naujienose“.      

2. Už mokinio krepšelio lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, galima įsigyti: 

2.1. vadovėlių, įrašytų Galiojančių  vadovėlių sąraše;

2.2. tarptautinio bakalaureato vadovėlių;

2.3. užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis;

2.4. specialiųjų mokymo priemonių;

2.5. priešmokyklinio ugdymo priemonių;

2.6. vadovėlį papildančių mokymo priemonių (išskyrus pratybų sąsiuvinius);

2.7. mokytojo knygų;

2.8. ugdymo procesui reikalingos literatūros;

2.9. skaitmeninių mokymo priemonių;

2.10. daiktų, medžiagų ir įrangos (dalyko mokymui ir mokymuisi reikalingų darbo, kūrybos, informacinių ir vaizdinių priemonių);

3. Be mokinio krepšelio lėšų, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti  taip pat gali būti skiriama lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų.

4. Lėšų užsienio lietuvių ir Europos mokyklų mokiniams reikalingiems vadovėliams

Įsigyti, vadovėliams Brailio raštu leisti ir vadovėliams pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams skiria Švietimo ir mokslo ministerija.

5. Mokykla vadovėliams ir mokymo priemonėms skirtas lėšas turi išnaudoti iki einamųjų metų gruodžio 31d.;

6. Užsakant vadovėlius ankstyvajai užsienio kalbai mokyti, vadovautis Galiojančių įsigyti vadovėlių sąrašu.

7.  Mokinio krepšelio lėšų negalima naudoti pratybų sąsiuviniams įsigyti.

8. Mokinių atsiskaitymas su biblioteka            

8.1. Keičiantis mokyklose klasių - komplektų skaičiui, esant vadovėlių pertekliui, juos tikslinga paskolinti savo rajono mokyklai, kuriai trūksta vadovėlių.

8.2. Moksleiviui pereinant iš vienos mokyklos į kitą  rajono ribose, vadovėliai išduodami su lydimu dokumentu.

8. 3.  Moksleivis, išvykstantis mokytis už rajono ribų, knygas privalo grąžinti. Jeigu jis  jų negrąžina, neišduodama asmens byla (atsakinga pavaduotoja ugdymui D. Baužaitė).

8.4. Mokinys, suplėšęs vadovėlį, jį suklijuoja ( jei tai įmanoma), nuperka tokį patį

 arba užmoka jo vertę.

8.5. Mokinys vadovėlį pametęs, tokį patį nuperka, arba užmoka jo vertę.

8.6. Mokiniai, baigę 10 ir 12 klases, pilnai atsiskaito su biblioteka. Negrąžinusiems knygų mokiniams neišduodami jokie dokumentai (atsakinga D. Baužaitė).

9. Mokyklos taryba sudaro  reikalingų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašus, nustato pratybų sąsiuvinių įsigijimo mokykloje būdus ir lėšas.

10. Atsakingi asmenys 

10.1. Už vadovėlių užsakymus, suderinus su dalykų mokytojais, atsakinga pavaduotoja ugdymui Diana Baužaitė.

10.2.  Už vadovėlių pirkimo apskaitą, išdavimą mokytojams į kabinetus ir mokiniams, surinkimą  pasibaigus mokslo metams, tvarkymą  ir saugojimą  atsakinga bibliotekos vedėja Danutė Dvylaitienė.

11. Leidykloms pareikalavus, pavaduotoja ugdymui D. Baužaitė ir bibliotekos vedėja D. Dvylaitienė privalo laiku pateikti vadovėlių užsakymus ir kitą informaciją, sudaryti sutartis su leidyklomis.

Bibliotekos vedėja                                                               Danutė Dvylaitienė

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 40 svečiai ir narių nėra