Šiuo metu mokykla dalyvauja keliuose projektuose. Vienas iš jų -  „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų įdiegimas Lietuvoje“ - eina jau visai į pabaigą. Antrus metus besitęsiančiame projekte dalyvauja 4 ir 8 klasės. Baigiamajame projekto etape planuojamas mokyklos atstovų (mokytojų, administracijos) vizitas į  Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokyklą, taip pat apsilankymas mūsų mokykloje, kurio metu projekto kuratoriai dar kartą susitiks su projekte dalyvaujančiomis klasėmis pasikalbėti gyvai bei pabaigti vykdyti projekto poveikio tyrimą-įsivertinimą (t.y. mokiniams duos užpildyti anketas). Lapkričio mėnesį projekto vadovai planuoja organizuoti Mokinių online dirbtuves, kurių metu atstovai iš projekte dalyvaujančių klasių bus kviečiami susipažinti, pasidalinti mintimis, kaip sekėsi projekte.  Uždaromasis renginys dirbtuvės-konferencija vyks Vilniuje gruodžio 1-2 dienomis.

„Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ – dar vienas tęstinis projektas, kurio tikslas – sukurti internetinę biblioteką, kurioje talpinamos įvairių žanrų knygos (ar jų ištraukos) vaikams ir paaugliams, paliečiančios įvairovės ir žmogaus teisių temas. Kiekvienai knygai parengiamos mokymo medžiagos, kurias mokytojai gali naudoti dėstydami įvairius mokymo dalykus – literatūrą, istoriją, etiką, geografiją (ar vesdami integruotas pamokas).

erasmus

Taip pat mokykla dalyvauja ERASMUS + projekte „Žingsnis į patyčių prevencijos filosofiją ir nesmurtinį bendravimą“ (Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication).

Projekto pradžia 2022-05 15, pabaiga – 2024-05-15. Vadovaujanti organizacija yra mokykla iš Lenkijos, Dalyviai – mokyklos iš Italijos, Turkijos ir mūsų mokykla. Projekto tikslas - sumažinti patyčių mastą mokyklose, kurti palankią mokymuisi aplinką, padėti tėvams atpažinti įvairias patyčių formas, didinti visos bendruomenės sąmoningumą ir informuotumą. Laukiami rezultatai - pagerės akademiniai pasiekimai, sustiprės kritinio kūrybinio mąstymo įgūdžiai , sumažės mokinių, turinčių psichologinių problemų, skaičius.Per dvejus projekto metus numatyti 4 mokytojų susitikimai gyvai, mokytojų ir mokinių online susitikimai ir seminarai mokytojams, mokiniams ir tėvams patyčių prevencijos tema.

Projektas pagal  ERASMUS+ programą „Emocinio intelekto ugdymas be kalbinių ir socialinių kliūčių“ baigiasi taip pat šiais metais. Kursuose dalyvavusios mokytojos įgytomis žiniomis pasidalino su kolegomis bei taiko darbe su mokiniais pamokose, emocinio intelekto ugdymo veiklos integruotos į klasių vadovų darbą ir vykdomos pagal mokyklos planavimo dokumentuose pateiktą tvarką.

 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 112 svečių ir narių nėra