3 kl. mokiniai Rokas Bartkus, Edvinas Meškus, Gabrielė Petrauskaitė ir Titas Rimkus (mokytoja V.Kasparaitienė) apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą Šakių viešosios bibliotekos. kūrybinėje parodoje „Dovana Lietuvai – mylimiausi personažai“, skirtoje Lietuvos 100-mečiui paminėti.

3 kl. mokiniai Rytė Rinkevičiūtė ir Titas Rimkus (mokytoja V.Kasparaitienė) apdovanoti III laipsnio diplomais už dalyvavimą Šiaurių R.Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro organizuotame respublikiniame pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Lietuvių liaudies dainų skrynią atvėrus“.

Panemunių regioninio parko organizuotame piešinių konkurse „Aš labai myliu Lietuvą“, skirtame Lietuvos šimtmečiui, I vieta atiteko 4 b kl. mokinei Mildai Bacevičiūtei (mokytoja O. Unikauskienė), II vieta 2 kl. mokiniui Patrikui Kupstaičiui (mokytoja V. Mačiulskienė) ir ketvirtokui Mantui Bacevičiui (mokytoja O. Unikauskienė). Diplomais apdovanoti daugiausiai „Patinka“ Panemunių regioninio parko Facebook paskyroje surinkę antrokai Patrikas Kupstaitis ir Akvilė Matusevičiūtė (mokytoja V. Mačiulskienė).

Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos organizuotame Tarptautiniame pradinių klasių mokinių piešinių ir dailyraščio konkurse „Skaitau lietuvišką pasaką“ dalyvavo ir padėkas gavo 4 b kl. mokiniai Kamilė Mockutė, Ignas Bataitis, Dominyka Daugėlaitė, Milda Bacevičiūtė ir Deimantė Viliūšytė (mokytoja O. Unikauskienė).

Rajono pradinių klasių mokinių raštingumo konkurse I vietą užėmė ketvirtokė Kamilė Mockutė (mokytoja O.Unikauskienė), II vietą ketvirtokė Gytė Rimkutė (mokytoja E. Balčiūnienė), III vietą antrokė Vakarė Būdžiūtė (mokytoja V. Mačiulskienė).

Šakių rajono pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Kuo garsi mano gimtinė“ trečioje amžiaus grupėje I vieta atiteko trečiokui Titui Rimkui (mokytoja V. Kasparaitienė).

Rajono pradinių klasių saugaus eismo konkurse „Šviesoforas“ I vietą laimėjo mokyklos komanda ir jos nariai Diana Besleniejeva, 1 kl.,Vakarė Būdžiūtė ,2 kl., Titas Rimkus, 3 kl., Gytė Rimkutė, 4 kl. (ruošė mokytoja V. Mačiulskienė).

Nemažai moksleivių dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2018 – Pavasario sesija“. Čia jie pasitikrino savo žinias ir laimėjo lietuvių kalbos konkurse II vietą Deimantė Sutkutė, 8 kl. (mokytoja D. Aniulienė), anglų kalbos III vietą Šarūnas Karčiauskas, 10 kl. (mokytoja Dž. Naujokaitienė), istorijos II vietą Deimantė Sutkutė, 8 kl., (mokytoja O.Dailidienė), geografijos I vietą Saulė Jurkšaitytė, 8 kl.,Ugnė Antanaitytė, 8 kl., II vietą Deimantė Sutkutė, 8 kl., Šarūnas Karčiauskas, 10 kl., III vietą Paulina Valaitytė, 8 kl, Karolis Austynas, 10 kl., (mokytoja L.Ūsienė). biologijos I vietą Deimantė Sutkutė, 8 kl., I vietą ir medalį Ugnė Antanaitytė, 8 kl., ir Šarūnas Karčiauskas, 10 kl., II vietą Saulė Baltrušaitytė, 5 kl. (mokytoja R. Murauskienė).

Rajono rusų kalbos skaitovų konkurse, skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti, III vieta atiteko Deimantui Indriūnui, 7 kl. (mokytoja R.Dabašinskienė).                     

LIMA nacionalinio konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ padėką gavo Saulė Jurkšaitytė, 8 kl. (mokytoja O.Dailidienė).

Rajono 6-8 klasių geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ I vieta atiteko Kamilei Indriūnaitei, 6 kl., III vieta Saulei Jurkšaitytei, 8 kl. ir Deimantei Sutkutei, 8 kl. (mokytoja L.Ūsienė).

Rajono 5-8 klasių matematikos olimpiadoje II vietą užėmė Kamilė Indriūnaitė, 6 kl., III vietą Iveta Česnulevičiūtė, 7 kl. (mokytoja V.Valaitienė).

Rajono tiksliųjų mokslų protmūšyje mokyklos komanda iškovojo II  vietą.

Rajono fizikos olimpiadoje III vietą laimėjo Saulė Jurkšaitytė, 8 kl. (mokytojas V.Makūnas).

Padėką gavo mokyklos jaunimo kaimo kapela (mokytoja N.Urbanavičienė) už puikų pasirodymą respublikiniame instrumentinės muzikos ansamblių festivalyje „Linksmoji gama“.

Respublikiniame vokalinės muzikos kolektyvų festivalyje – konkurse „Nemunėlio vingiai“ I vieta atitekoSaimonui Palkauskui, 10 kl. (mokytoja N.Urbanavičienė).

Džiugina ir sporto pasiekimai. Rajono varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 klasių tarpe mokyklos komanda laimėjo III vietą (mokytoja A.Meškauskienė). Šakių rajono mokyklų 5-7 kl. berniukų krepšinio varžybose laimėta

II vieta (mokytojas ŽAntanaitis); rajono tinklinio varžybose - III vieta (komandos nariai dešimtokai Justas Pilypaitis, Simonas Jakas ir gimnazistai Dovydas Urbanavičius, Karolis Urbanavičius, Donatas Klimovas ir Deividas Valaitis (mokytojas Ž.Antanaitis).

IMG 0594

Gegužės 28 d. Gelgaudiškyje vyko baigiamasis akcijos "Būk saugus prie vandens" renginys. Jame Marijampolės apskrities priešgaisrinės  gelbėjimo valdybos civilinės saugos specialistai moksleiviams surengė komandines varžytuves, kuriose dalyvavo kelių rajono mokyklų, esančių prie Nemuno, moksleivių komandos. Moksleiviai varžėsi protmūšyje, kuriame gelgaudiškiečiai kartu su Plokščių moksleiviais buvo antri, o nugalėtojais šiose varžytuvėse tapo lekėtiškiai. Vėliau visi keliavo prie Nemuno, kur narai gelbėtojai surengė praktinius užsiėmimus, kaip saugiai elgtis prie vandens. Jie, naudodami narų įrangą, demonstravo, kaip gelbėti skęstantįjį ir kaip jį gaivinti.

Mokymų metu moksleiviai susipažino su galimais pavojais vandenyje, saugaus elgesio vandenyje taisyklėmis, sužinojo, kaip naudotis gelbėjimo priemonėmis.

34050700 1031252250359049 5953054740769144832 nGegužės 23 – 30 dienomis 5-8 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėse pamokose gamtoje. Tokios pamokos padeda įtvirtinti teorines žinias, skatina norą geriau pažinti aplinką, kurioje gyvename. Gamtoje mokytis yra įdomiau, gali tyrinėti ir pažinti tiesiogiai.

23 d. mokykloje lankėsi Panemunių regioninio parko ornitologas R.Giedraitis. Kartu su juo ir biologijos mokytoja R.Murauskiene jaunieji gamtininkai keliavo prie Nemuno žvyrduobių stebėti paukščių. Viena iš užduočių buvo minutę klausytis garsų ir bandyti nustatyti, kiek paukščių čiulba. Per šią minutę buvo išgirsta geltonoji starta, karklažvirblis, kikilis ir pilkoji pečialinda. Ornitologas papasakojo apie prie Nemuno gyvenančius paukščius, jų elgseną, supažindino su Raudonosios knygos paukščiais – parko teritorijoje yra žinomos 26 paukščių rūšys.

30 d. atvyko Panemunių regioninio parko specialistės V.Mozūraitienė ir E.Kupstaitytė. Pirmiausia jos papasakojo mokiniams apie medžių reikšmę lietuvių gyvenime, rodė skaidres. Vėliau jų vadovaujama grupelė moksleivių atliko tiriamąją veiklą prie parko ąžuolo ir buko – vertino žemės būklę, lajos tankumą, nustatinėjo lapų plotą, matavo medžių skersmenį...

Džiaugiamės gyvendami gražioje aplinkoje, kurioje galime ne tik poilsiauti, bet ir mokytis.

20180529 091341Gegužės 30 d. į netradicinę pamoką Gelgaudiškio dvare susirinko Lukšių V.Grybo trečiokai, tai yra vienuoliktokai. Gelgaudiškiečiai, besimokantys V.Lukšių gimnazijos skyriuje Gelgaudiškyje, pakvietė į svečius lukšiečius į baigiamąją ir apibendrinamąją pamoką „Dvaras lietuvių literatūroje“. Kadangi dabar dvarai atlieka kultūrinę – pažintinę funkciją, tad labai įdomu sužinoti, kaip jie buvo vertinti anksčiau, kaip juos vaizdavo skirtingų epochų rašytojai ir poetai.

Iš pradžių apžiūrėję Gelgaudiškio dvarą, pasiklausę legendų ir istorijų, galiausiai visi susėdo rūmų Baltojoje salėje prie staliukų su saldumynais, kava, arbata. Tuo iš anksto pasirūpino Gelgaudiškio gimnazistai: jie ir staliukus sustatė, ir saldumynus paruošė, ir renginį suplanavo. Čia ir rimtai, ir įdomiai buvo apibendrinta dvaro tema lietuvių literatūroje, pakartota K.Donelaičio, A.Mickevičiaus kūryba, išsiaiškinta, kodėl susiformavo dvejopas požiūris į dvarą. Atvykę lukšiečiai moksleiviai jau iš anksto buvo pasiruošę pranešimus iš Šatrijos Raganos kūrybos. Pertraukėlėse aidėjo gyva muzika, nes prie fortepijono prisėdo ir gimnazistės, lankančios muzikos mokyklą. Galiausia visi išsprendė linksmą testą. Užsiėmimas išsitęsė į tris pamokas, bet neprailgo, nes neįprastai, šventiškai visus nuteikė dvaro aplinka, girdėtos istorijos, naujas požiūris į literatūrą.

Netradicinę pamoką „Dvaras lietuvių literatūroje“ organizavo lietuvių kalbos mokytojos Violeta Adomaitienė, Danutė Aniulienė, gelgaudiškiečių klasės auklėtoja Romutė Dabašinskienė. Vis dėlto labiausiai reikia padėkoti Gelgaudiškio kultūros centro direktorei Dianai Šležienei ir Gelgaudiškio dvaro administratorei Nijolei Urbanavičienei, kurios visada geranoriškai padeda įgyvendinti sumanymus, priima sutvarkytose rūmų erdvėse gausų būrį mokinių.

Lietuvių kalbos mokytoja Danutė Aniulienė

Informacija

Teisinė forma:

savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:

Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis,

LT-71427, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas: 190820419

Tel. / Faks. 8-345 55132

El. p. mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 29 svečiai (-ių) ir narių nėra