IMG 3049Rugsėjo 27 d.  Vištyčio regioniniame parko lankytojų centre vyko nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ baigiamasis renginys, kurį organizavo  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Šis konkursas organizuojamas siekiant stiprinti saugomų teritorijų ir švietimo institucijų bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas gamtosauginiam ugdymui netradicinėse mokymosi aplinkose – nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose bei juose esančiose gamtos mokyklose, lankytojų centruose.

Mūsų mokyklos mokiniai vadovaujami geografijos mokytojos Lilijos Ūsienės ir biologijos mokytojos Ritos Murauskienės sėkmingai dalyvauja šiame nacionaliniame jau penkerius metus ir kasmet tampa nugalėtojais. Šiais metais „Pamokos gamtoje – svajokime drauge“ tema buvo -   „Pažintis su medžiu“. Konkurso organizavimo sąlygose buvo nurodyta atlikti  tiriamuosius  darbus miške. Mes pasirinkome du medžius-ąžuolą ir buką ir aprašėme, sukurdami „medžio pasą“,  kuriame įdėjome  medžio nuotrauką,  geografinės koordinatės, aukštį, apimtį. Aprašėme kokia yra laja, lapai, šakos. Stebėjome ar nepažeistas  kamienas. Darbus gamtoje atlikome kartu su Panemunių regioninio parko specialistėmis- Vaida Mozūraitiene ir Egle Kupstaityte.

Vištyčio regioniniame parke susirinko moksleiviai tapę šio konkurso nugalėtojais iš Mažeikių, Alytaus, Vilniaus, Tauragės, Kybartų, Kauno ugdymo įstaigų.

Nugalėtojus sveikino Lietuvos mokinių  neformaliojo švietimo centro gamtos skyriaus vedėjas Almantas Kulbis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Diana Rakauskaitė, Vištyčio regioninio parko direktorius. Vaikams ir mokytojams  buvo įteikti padėkos raštai bei dovanos. Almantas Kulbis, įteikdamas dovanas mūsų komandai, paskelbė kad mes, kaip daugkartiniai šio konkurso nugalėtojai, esame pakviesti vykti „Paukščių palydas“ Lenkijoje.

IMG 3091Po apdovanojimų vaišinomės arbata, pietavome Vištyčio P. Kriaučiūno mokykloje- daugiafunkciniame centre. Ten dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Smėlio magija“. Vaikai  bandė piešti su smėliu. Po pietų vyko užsiėmimai Vištyčio regioninio parko lankytojų centre. Su centro ekspozicija supažindino ir įdomiai apie Vištytį pasakojo direkcijos vyr. specialistė Rima Gagienė. Su saugomomis teritorijomis supažindino ir viktoriną organizavo Diana Rakauskaitė.  Po šių užsiėmimų kartu su direkcijos vyr. specialistais Vaidu Leonavičium ir Rimute Gagiene ėjome į žygį pėsčiomis Šilelio pažintiniu taku. Važiuodami į žygio pradžios vietą, sustojome prie Vištyčio didžiojo akmens. Šis akmuo vienas iš  didžiausių Lietuvos riedulių. Jo ilgis 7,2m., plotis-5,7m., aukštis- 3,7m. Drąsiausi užlipo ant akmens viršaus. Specialistė Rima papasakojo legendų apie šį akmenį. Po to keliavome pažintiniu taku, kuris  vingiuoja Vištyčio ežero pakrante,  turėjome galimybę pasigrožėti ežeru, stebėti augalus. Žygio pabaigoje atsigaivinome Šv. Šaltinio vandeniu, padėkojome organizatoriams, atsisveikinome ir iškeliavome į namus.

Dėkojame Panemunių regioninio parko direkcijos  specialistėms Vaidai Mozūraitienei, Eglei Kupstaitytei už pagalbą atliekant tiriamąjį darbą, aprašant medžius, mokyklos l.e. p. direktorei Dianai Baužaitei -  Mikužienei už galimybę nuvykti į Vištytį.

20180926 140811 003Rugsėjo 26 dieną mes, trečios klasės mokiniai, lydimi mokytojos Virginijos Mačiulskienės, išvykome į Kauno IX fortą .Pradžioje apžiūrėjome naujojo muziejaus ekspoziciją. Ji pasakoja apie lietuvių tautos kančios ir netekčių laikotarpius. Sovietinės okupacijos metais lietuvius trėmė į Sibirą. Matėme lietuvių tremtinių asmeninius daiktus, jų pasigamintus šachmatus, sveikinimo atvirutes, kurias siuntė į Lietuvą. Kai Lietuvą užėmė vokiečiai, jie sunaikino daugybę Lietuvoje gyvenančių žydų. Apie masines jų žudynes  bylojo šiurpios nuotraukos. Ekskursiją tęsėme senajame forte. Sužinojome, kad fortas tai tvirtovė. Tokių tvirtovių aplink Kauną buvo vienuolika. Įdomiausia buvo dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Surask“ – IX forto požemiuose turėjome surasti paslėptas užduotis, o pabaigoje rasti žemėlapius ir nustatyti kuris žemėlapis yra tikras, o kuris padirbtas. Įrašę linkėjimus Lietuvai ant linkėjimų sienos, išskubėjome į Jump Space batutų parką. Smagiai pasišokinėję, nuvažiavome apžiūrėti Kauno pilies ir šiais metais pastatytos  Laisvės kario skulptūros. Kupini malonių įspūdžių ir dėkodami geriems žmonėms už suteiktą galimybę nemokamai vykti į šią ekskursiją, lydimi stipraus vėjo gūsių, laimingi grįžome namo.

3 klasės mokinė Gabija Žemaitytė

20180927 105146Pernai prasidėjęs projektas „Pažink valstybę“ sukėlė didelį susidomėjimą visoje Lietuvoje. Jame dalyvavo ir Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos aštuntokai (dabartiniai devintokai). Šiemet projektas kartojamas. Į jį vėl užsiregistravo trys rajono mokyklos: Šakių „Žiburio“ gimnazija, Gelgaudiškio pagrindinė mokykla ir Sintautų pagrindinė mokykla. Rugsėjo 27 dieną (ketvirtadienį) įvyko įvadinis seminaras Vilniuje Valstybės pažinimo centre. Projekto tikslas – suvienyti mokytojų ir mokinių jėgas ir aktyviai dalyvauti valstybės valdyme. Kurdamas valstybę, kiekvienas tampa piliečiu.

Šiemet pasirinktos temos labai rimtos: gamtosauga, krašto gynyba, žmogaus teisės, kibernetinis saugumas, teisėsauga, ekonomika, kultūra, švietimas. Pakviesti lektoriai kalbėjo apie kiekvieno žmogaus pilietiškumą, teises ir pareigas.

Vilniaus politikos analizės instituto direktorė Virginija Būdienė priminė, kad valstybė – tai suvereni teritorija ir žmonės, kurie susitaria, kaip gyvens. Aplinkos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistas Selemonas Paltanavičius pasiūlė atsakymų apie valstybę ir žmones ieškoti gamtoje. Jis teigė, kad gamtoje nėra matematikos, ekonomikos, net poezijos, gamtoje nereikia ieškoti naudos, čia kiekvieną reikia mylėti vienodai. Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikas Karolis Zikaras išsakė įdomią mintį, kad kariuomenę reikia suprasti plačiau. Visuomenė turi būti taip apsišvietusi, kad suvoktų būtinybę palaikyti veikiančią kariuomenę. Demobilizacija – tai visų resursų susitelkimas sunkiausiam tikslui – išsaugoti valstybę. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė apibendrindama išsakė mintį, kad mokyklos paskirtis – suteikti bendrąją kultūrą, vaiką paversti ne tik namų, bet ir viso sociumo dalimi. Kai jaunas žmogus įdės prakaito ir darbą į nors ir mažą žemės lopinėlį, tai jo jau niekada neatiduos priešui.

20180927 100914Visų mokyklų atstovai jau iš anksto buvo suskirstyti į grupes. Gelgaudiškio pagrindinė mokykla pateko į žmogaus teisių klausimus gvildensiančią grupę. Šią grupę kuruos Kristina Normantaitė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto projektų vadovė. Ji savo grupę pakvietė į diskusiją, kas yra žmogaus teisės, atkreipė dėmesį, kad gali būti įvairios žmogaus teisių sritys (nukentėjusiųjų, diskriminuojamųjų, įtariamųjų ir t.t.). Kiekvienas iš mūsų kasdien naudojamės teise į gyvybę, lygybę, privatumą, į saviraiškos laisvę, į švietimą, į solidarumą ir t.t. Beveik kiekvienas žino apie teisę į nuosavybę, žodžio laisvę, teisingą teismą ir t.t. Ji priminė ištrauką iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos: „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.“ Vis dėlto yra tokių visuomenės grupių, kurių teisės kartasi apribojamos: vaikai, pagyvenę asmenys, negalią turintys, moterys, pabėgėliai, seksualinės mažumos, etninės grupės. Projekte dalyvaujantys moksleiviai turės aptarti šias temas, stebėti savo aplinką ir iškelti problemą, pamėginti ją išspręs mokyklos, savivaldybės ar net valstybės lygiu.

Taigi įvadinio seminaro metu kilo daug minčių, idėjų. Tik domėdamasis valstybės reikalais, dalyvaudamas pilietinėse akcijose moksleivis užaugs orus, save ir valstybę gerbiantis pilietis.

Lietuvių kalbos mokytoja Danutė Aniulienė

20180926 0907501

Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Šia diena norima priminti, kad pasaulyje yra nuo 6000 iki 7000 kalbų, kuriomis kalba 7 milijardai žmonių 189 nepriklausomose pasaulio valstybėse. Be gimtosios kalbos labai svarbu mokėti dar bent vieną kalbą, nes dvikalbystė stiprina mąstymą ir padidina galimybę bendrauti su kitų kultūrų žmonėmis. Ši diena primena, jog mokytis kalbų niekada nevėlu, ne tik mokantis mokyklos suole.

Kalbų mokytojos šiemet paskatino moksleivius labiau pasidomėti frazeologizmais. Mokiniai ieškojo lietuviškų frazeologizmų atitikmenų anglų, vokiečių ir rusų kalbose, aptarė panašumus ir žodyno skirtumus. Įdomu, kad dalis tokių sustabarėjusių posakių skirtingose kalbose suprantami vienodai. Tai rodo kalbų giminiškumą ir skirtingų tautų tokias pačias vertybes.

Informacija

Teisinė forma:

savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:

Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis,

LT-71427, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas: 190820419

Tel. / Faks. 8-345 55132

El. p. mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 15 svečių ir narių nėra