IMG 20221007 111753Spalio 6 – 10 dienomis Lenkijoje vyko pirmasis ERASMUS + KA2 projekto „Žingsnis į patyčių prevencijos filosofiją ir nesmurtinį bendravimą“ dalyvių susitikimas. Jame dalyvavo po du mokytojus iš keturių šalių - Lietuvos, Italijos, Turkijos ir Lenkijos. Mūsų mokyklai susitikime atstovavo anglų kalbos mokytojos J.Puidokienė ir A.Petraitienė. Šeimininkai lenkai mus priėmė savo mokykloje Siedlcu Dužym gyvenvietėje Kozieglowy gminoje (gmina – Lenkijos pagrindinis administracinis teritorinis vienetas). Tai pradinė mokykla, turinti apie 60 mokinių iki aštuntos klasės ir 12 mokytojų. Sutikimas buvo labai šiltas – su duona ir druska, mokinių liaudiškomis dainomis ir šokiais, mero sveikinimu.Visi dalyviai  pristatė savo šalis, regionus ir mokyklas. Vėliau vyko diskusijos ir dalykiniai pokalbiai, kuriuose buvo kalbama apie problemas mokyklose ir būdus joms įveikti, tariamasi dėl projekto logotipo, kurio galutinį variantą pristatys Italijos moksleiviai, dėl atsakomybių ir veiklų mokyklos bendruomenėse, numatyta preliminari kito susitikimo data. Be dalykinų susitikimų šeimininkai paruošė ir kultūrinę programą – supažindino su savo apylinkėmis bei Krokuva.

Užmegzti kontaktai, dalijimasis patirtimis, bendrų veiklų vykdymas leidžia tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir planavimo patirtis su tarptautiniais partneriais.

er.png

Tarptautinės Mokytojo dienos proga pagerbti Šakių r. Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos mokytojai:

310445993 5629269563791358 3913134649633275004 nŠvietimo, mokslo ir sporto ministro Padėkos raštu apdovanota:

Alma Petraitienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja, už sėkmingus mokinių pasiekimus konkursuose ir olimpiadose, aktyvią tarptautinę projektinę veiklą, atsakingą, kruopštų  bei  sąžiningą darbą mokyklos bendruomenės gyvenime, profesionalią pagalbą kolegoms ir šiltą, nuoširdų, demokratiniais ugdymo principais pagrįstą bendravimą su mokiniais kuriant pozityvią klasės atmosferą;

310089825 5629272697124378 2088543845941709497 nŠakių rajono savivaldybės Mero Padėkos raštu apdovanotas:

Žydrūnas Antanaitis, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas, už atsakingą bei kūrybišką pedagoginę veiklą, sveiką ir aktyvią gyvenseną skatinančių renginių organizavimą, mokyklos bei miestelio bendruomenės telkimą, kruopščią ir įvairiapusę visuomeninę veiklą įstaigos bendruomenėje;

                    

Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo

 Padėkos raštu apdovanoti:

Vilma Jonaitienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos istorijos vyresnioji mokytoja, už  atsakingą, kruopštų, inovacijomis grįstą pedagoginį darbą, aktyvią tarptautinę projektinę veiklą, mokyklos bendruomenėje įgyvendinamas iniciatyvas, gerosios profesinės patirties sklaidą, bendražmogiškų vertybių ugdymą.

Eglė Dragūnaitytė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė ir rusų kalbos vyresnioji mokytoja, už mokinių kūrybiškumo lavinimą, netradicinio ugdymo idėjų puoselėjimą, tvaraus gyvenimo skatinimą, jaunų žmonių vertybių diegimą per tarptautinę projektinę ir neformalią veiklą, nuoširdų dėmesį įvairių poreikių mokiniams.

Violeta Mikelaitytė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja, už sėkmingą mokinių gebėjimų ugdymą skatinant juos dalyvauti kūrybinėse veiklose, atsakingą, kruopščią bei sąžiningą veiklą mokyklos bendruomenės gyvenime, drąsą priimti iššūkius, gebėjimą puoselėti tradicijas derinant jas su naujovių paieška, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su mokiniais ir kolegomis.

Rūta Vaičaitienė, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos Ikimokyklinio ugdymo  skyriaus „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, už aktyvų auklėtinių dalyvavimą konkursuose bei projektuose, gerosios profesinės patirties sklaidą, atsakingą, kruopščią bei sąžiningą veiklą įstaigos bendruomenės gyvenime  ir bendražmogiškų vertybių ugdymą.

Orange Brown Autumn Paper Border

ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Projektinės netradicinio ugdymo dienos „Vieno rudens istorija...“

programa

2022 m. rugsėjo 30 d.

Tarpdalykinė integracija  – būdas susieti įvairių mokomųjų dalykų žinias bei gebėjimus. Taip mažinamas mokinių krūvis, integruotoje veikloje mokiniai pakartoja ir susistemina žinias, turi galimybę veiklas vykdyti kūrybiškai.

Trumpas situacijos pristatymas - rugsėjo mėnesį mokyklos renginių plane numatyta keletas renginių, kurių veiklos integruojamos organizuojant netradicinio ugdymo dieną „Vieno rudens istorija...“, tai Tarptautinė raštingumo diena, Europos kalbų diena, Užsienio kalbų dienos bei „Tyrėjų dienos“.

Integruojami dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, rusų kalba, vokiečių kalba, gamtamoksliai dalykai, menai (dailė ir muzika).

Tikslinės grupės: 1-4 kl., 5-10 kl. 

Netradicinio ugdymo dienos tikslas: turtinti mokinių įvairiakalbį žodyną, kurti neverbalinius tekstus, gebėti juos interpretuoti bei mokėti pagrįsti savo sprendimus, lavinti šnekamąją kalbą.

Netradicinio ugdymo dienos uždaviniai:

1) Lavinti mokinių kūrybiškumą.

2) Skatinti mokinius ieškoti kalbinių panašumų tarp gimtosios ir užsienio kalbų.

3) Ugdyti mokinių domėjimąsi kalbų mokymu(si), įvairinti mokymo(si) procesą.

4) Kurti neverbalinio ir verbalinio teksto sąsajas. 

5) Gebėti interpretuoti, pagrįsti savo pasirinkimą. 

6) Lavinti kalbinius įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė.

 Mokymo metodai ir būdai:

1) Individualus darbas. 

2) Darbas su žodynu. 

3) Informacijos paieška internete.

4) Kūrybinis darbas. 

5) Pasakojimo kūrimas.

Veiklų pristatymas: mokiniai savo projektus pristatys pamokų metu 2022 m. spalio 3-7 dienomis 

Vertinimas: mokiniai vertinami kaupiamuoju ir formuojamuoju vertinimu iš  visų integruojamųjų dalykų.

IMG 20220926 124349Kalbų mokymasis naudingas tiek jauniems, tiek vyresniems, nes atveria naujas mokymosi galimybes, padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Mokiniai šią dieną per užsienio kalbų pamokas kūrė marškinėliams užrašus bei dalyvavo viktorinose – patys galvojo klausimus ir atsakinėjo į jau sukurtus. Keletas įdomesnių faktų:

Pasaulyje yra nuo 6000 iki 7000 kalbų, kuriomis kalba 7 milijardai žmonių 

Daugelis Europos kalbų priklauso trims pagrindinėms kalbų grupėms: germanų, romanų ir slavų.

Dėl migrantų ir pabėgėlių, Europa tapo daugiakalbe. Vien Londone kalbama 300 kalbų (arabų, turkų, kurdų, pandžabų, berberų, hindi ir t.t.).

Prancūzų kalboje kasmet atsiranda apie 20.000 naujų žodžių.

Kalbos dažnai siejasi viena su kita ir veikia viena kitą įvairiais būdais: anglų kalba praeityje skolinosi daug žodžių ir posakių iš kitų kalbų, tačiau šiandien Europos kalbos skolinasi žodžius iš anglų kalbos.

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 22 svečiai ir narių nėra