326150356 1346045842631321 134253274697934008 nSausio 19 dieną mokykloje vyko seminaras rajono matematikos ir pradinio klasių mokytojoms, skirtas matematinio samprotavimo mokymo(si) ugdymui mokykloje. Išsamų pranešimą, praturtintą įvairių šalių mokymo sistemų nagrinėjimu ir praktinio panaudojimo patirtimis skaitė VU dėstytoja Oksana Mockaitytė-Rastenienė, šia tema VDU 2022 metais apgynusi Daktaro disertaciją. Ji atskleidė mokinių matematinio samprotavimo mokymosi sistemos posistemes, kurios apima, tarpusavyje sąveikaujančias pagrindimo, supratimo, vertinimo grandis. Posistemių komponentai yra matematinio samprotavimo mokymosi kokybei esminį poveikį turinčios veiklos: nukreipiantys klausimai; bendradarbiavimas; argumentavimas; matematinio turinio vizualizavimas; matematinių faktų susiejimas; turimų/įgytų mokinių žinių analizė; sprendimų vertinimas/įsivertinimas; samprotavimo kaitos vertinimas. Renginio metu ypač daug dėmesio buvo skirta nuosekliam matematikos mokymui pradinėse ir pagrindinio ugdymo klasėse, pateikiant suprantamas ir patrauklaus turinio, šiuolaikines užduotis. Praktinio darbo patirtimis dalijosi Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė Valda Ugenskienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Violeta Mikelaitytė. Mokytojos dalijosi projekto „Kokybės krepšelis“ mokymų metu įgytų žinių taikymu ugdymo procese siekiant pamokos kokybės gerinimo ir mokinio asmeninės pažangos. SMART lentos funkcijos matematikos pamokose leidžia jas efektyviai panaudoti ugdymui. SmartNotebook programos galimybės ir veiklos leidžia dirbti šiuolaikiškai, didina mokinių mokymosi motyvaciją. Pasirengimas tokioms pamokoms reikalauja daug mokytojo laiko ir resursų Todėl rajono matematikės sutarė paruošti matematikos užduočių duomenų bazę, aprobuoti ją ir dalintis tarpusavyje.

Rajoninis renginys Gelgaudiškyje yra tradicinis, jau vienuoliktą kartą organizuojamas. Šiemet jis seminaro formos, kuriuo siekiama plėtoti matematinio samprotavimo mokymo(si) sistemą mokyklose ir sukurtą matematinių užduočių metodinę priemonę panaudoti matematiniam ugdymui.

Valda Ugenskienė
matematikos mokytoja metodininkė

322162821 1106322753391789 4607783937657848340 nMarijampolės apskrities savivaldybių mokyklų 5-8 klasių moksleivių Kalėdinio kūrybinių darbų konkurse „Balti pasivaikščiojimai“ dalyvavo mūsų mokyklos aštuntokas Pijus Dailidė ir su kūrybiniu darbu „Po ledu“ tapo šio konkurso prizininku. Džiaugiamės pasiekimu! Mokinio darbo vadovė Eglė Dragūnaitytė. 

321298383 1155139038467062 6685931328250183478 nDabar...
Kiekvienas pagalvokim mintyse,
Ar mes verti aukos, vardu gyvybė,
Kurią sudėjo Lietuvos gynėjai
Ant Laisvės aukuro

Tą baisią sausio 13-osios naktį
Prieš tankus rankom tuščiomis stovėję,
Mirties, kančios ir skausmo nepabūgę?

... Ar mes įvertinam jų žygio prasmę,
Ar mes suprantam jų aukos didybę?
... Dabar, akimirką sustoję tyliai,
Kiekvienas pagalvokim apie tai...

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, mokykla prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Kiekviename lange uždegėme vienybės ir atminties žvakutes, mokiniai ir mokytojai žiūrėjo ir aptarė trumpametražius filmus ar  video medžiagą, dalyvavo viktorinose. Kasmet ši diena mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę bei mūsų didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.

320358535 914165029941298 7274111666845560742 nSausio 11 dieną 9-10 klasių mokiniams lektorė Laima Ragauskienė vedė mokymus apie lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevenciją. Mokymų metu kalbėta apie tai, kaip atpažinti lytiškai plintančias infekcijas, koks poveikis sveikatai, kokias prevencines priemones taikyti, kaip elgtis susirgus. Taip pat kalbėta apie atsakingą tėvystę ir motinystę, šeimos planavimą, apie neplanuoto nėštumo požymius, apsaugą nuo neplanuoto nėštumo, poveikį jauno žmogui fizinei ir psichologinei sveikatai. Mokymai vykdyti pagal projekto „Saugok sveikatą, kol jaunas 2“ veiklas. 

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra