20181030 110131Šakių rajono Lukšių V.Grybo gimnazijos Gelgaudiškio abiturientai jau rudenį apsisprendė aktyviai dalyvauti respublikiniame projekte „Literatūrinė Lietuva“, kurį paskelbė „Lituanistų miestelio“ sumanytojas ir tvarkytojas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Petras Gedvilas, pasitelkęs kaip rėmėjus Seimo narį R.Žemaitaitį, Šilalės rajono savivaldybę, Šakių rajono savivaldybę, „Vyturio“ skaitmeninių knygų biblioteką, Telia ir kitas organizacijas. Jis pakvietė Lietuvos mokytojus su mokiniais keliauti po literatūrines vietas, fotografuoti ir siųsti savo nuotraukas literatūrinėse vietose į „Lituanistų miestelį“.

Gelgaudiškio abiturientai dar žiemą aplankė Kudirkos Naumiestį, pasigrožėjo V.Kudirkos skulptūra, kurios autorius V.Grybas, pagarbą „Tautiškos giesmės“ autoriui atidavė prie jo kapo. Rugsėjo kartu su auklėtoja R.Dabašinskiene ir lietuvių kalbos mokytoja D.Aniuliene lankėsi Marijampolėje, apžiūrėjo Rygiškių Jono gimnaziją, po to vyko į Vilkaviškį atiduoti pagarbos J.Basanavičiui.

20181030 115643Spalio 29 dieną gelgaudiškiečiai kartu su auklėtoja ir lietuvių kalbos mokytoja išvyko į Kernavę ir Vilnių, vėl pasiryžę aplankyti kuo daugiau literatūrinių vietų. Pradėję nuo legendinės Kernavės, kur užkopė į Mindaugo Sostu vadinamą piliakalnį ir stabtelėjo prie staugiančio geležinio vilko, jie jau iš anksto buvo gerai apgalvoję, ką aplankys Vilniuje. Vos atvykę, apžiūrėjo Seimo rūmus ir patraukė Gedimino prospektu. Juk čia bene daugiausiai literatūrinių vietų: M.Mažvydo biblioteka, V.Kernagio suolelis, Žemaitė, V.Kudirka, pagaliau centrinis knygynas, kur prie lango savo pirmosios knygos laukė Just. Marcinkevičius („Dienoraštis be datų“). Pasukę Vilniaus gatve aplankė Lietuvos tetaro, kino ir muzikos muziejų, kur susidomėję apžiūrėjo garsiojo E.Nekrošiaus „Hamleto“ scenos dekoracijas, susipažino su kino ir teatro istorija. Nuo šio muziejaus jau ranka paduoti iki Aušros Vartų, Bazilijonų vienuolyno, Literatų gatvės, A.Mickevičiaus paminklo. Vis dėlto įdomiausia buvo Vilniaus universitete, kur laukė iš anksto užsakyta ekskursija. Įdomiai pasakojant gidei laikas tiesiog tirpo – juk reikia kyštelti nosį ne tik į P.Smuglevičiaus salę, bet ir į observatorijos bokštelį, aplankyti kiemelius, išlandžioti Filologijos fakultetą. Juk jeigu jau nori susipažinti su lietuvių literatūros istorija, tai kaip tik čia, kur žaliuoja Filologų berželis K.Sarbievijaus kiemelyje, kur ant sienų šoka graikų mūzos, o prie Lietuvių kalbos katedros auga Pasaulio medis (P.Repšio freska „Metų laikai“).

Po tokios ekskursijos papietavę didmiestyje, visi grįžo kupini įspūdžių, papildę savo žinių bagažą ir nusiteikę būtinai susiruošti į dar vieną ekskursiją literatūriniais pėdsakais.

Visų vardu lietuvių kalbos mokytoja D.Aniulienė

DSCN3225Pelėda -  išminties ir mokslo simbolis.

Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje yra pirmokų Pelėdžiukų klasė - todėl  jie šiemet itin aktyvūs, žingeidūs ir itin noriai skaito knygeles.

Spalio 26 d. mokyklos bibliotekoje įvyko renginukas. Tvarkingai atžygiavę mokinukai  su savo mokytoja Onute Unikauskiene eiliuotai prisistatė, kad yra pirmokai Pelėdžiukai, papasakojo, kodėl taip vadinasi ir pasiprašė, kad nori tapti bibliotekos draugais ir skaitytojais. Padovanojo pačių kruopščiai spalvintas pelėdas su savo vardais, kad geriau skaitytojus įsidėmėčiau.

Išklausę trumpą pasakojimą apie biblioteką , knygeles ir kaip jas tausoti, pirmokai džiugiai patys rinkosi knygeles,  pasitardami  kam kokios ir kokiomis raidelėmis parašytos labiau tiktų skaityti.

Kiekvienas dabar turi savo kortelę,  į kurią įrašomos paimtos knygos. Taip pat, kiekvienas pasiėmęs knygą, gavo lapą -Draugauk su knyga, į kurį bus klijuojami lipdukai, gaunami už perskaitytas knygas.

Net devyniolika  pirmokų  tapo bibliotekos skaitytojais.

Didelis džiaugsmas mokyklos bibliotekai, juk pradinukai daugiausiai perskaitantys knygelių.

Mokyklos bibliotekininkė

IMG 1571Deimanto Indriūno rankose - dar spaustuvės dažais tebekvepianti knyga „Apie Tave ir Tau, Tėvyne“, skirta Atkurtos Lietuvos šimtmečiui, su jo pirmuoju eilėraščiu. Jis, jauniausias šios knygos kūrėjas, eilėraštyje akcentuoja tai, kas brangu ir svarbu kiekvienam - gimtinė su vaikystės prisiminimais, artimais žmonėmis, su gimtąja kalba ir širdyje įaugusiu kraštovaizdžiu.

Aštuntokas Deimantas - nuo mažens jautrus poetiniam žodžiui, jau pradinėse klasėse rašė eilėraščius. Keletą metų jų niekam nerodė, niekur nepublikavo, tačiau šiemet savo eiles skaitė klasėje, dovanojo mokytojams, rašė Facebook-o puslapyje POEZIJA - Gražios eilės, mintys, žodžiai... Čia ir surado bendraminčių, pasiūliusių Deimantui tapti almanacho „Apie Tave ir Tau, Tėvyne“ bendraautoriumi. 100 autorių iš visos Lietuvos ir užsienio lietuvių sudėjo 100 eilėraščių į šią knygą. Laukia knygos pristatymas Elektrėnuose, Jurbarke - Deimantas svajoja susitikti su poezijos bičiuliais.

Mes, mokyklos bendruomenė, linkime, kad Deimanto neapleistų poetinis įkvėpimas, kad augtų, skleistųsi jo poezijos sparnai ir posmai gultų į nuosavą knygą.


Mokyklos informacija

IMG 1546Spalio 11 dieną Lukšių V.Grybo gimnazijos Gelgaudiškio skyriaus abiturientai susitiko su naujuoju Gelgaudiškio klebonu Dainium Gurevičium.

Perskaitę V.Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“, moksleiviai norėjo daugiau sužinoti apie vis dar paslaptingą kunigo gyvenimą, darbą, veiklą. Jaunatviškas kunigas Dainius papasakojo apie savo apsisprendimą pasirinkti dvasininko kelią, labai logiškai paaiškino celibato prasmę. Viskas labai paprasta – tai priklauso nuo žmogaus pasirinkimo. Šiais laikais, kai žmogus pats renkasi gyvenimo kelią, tai ir apsisprendimas būti kunigu nėra primestas, o kyla iš vidaus. Kunigas Dainius atvirai su mokiniais dalinosi savo prisiminimais apie studijų ir darbo metus, papasakojo apie laisvalaikį. Jo hobi- istorija. Galbūt todėl vos atvykęs į Gelgaudiškio parapiją jis jau išsiaiškino viską apie bažnyčią, surinko duomenis apie visus čia dirbusius kunigus. Kadangi abiturientai yra prisiekę sportininkai, žinoma, kad pokalbis pasisuko apie krepšinį. Aktyviems sportininkams kunigas Dainius pažadėjo ateiti pažiūrėti krepšinio rungtynių, o galbūt ir pats pažaisti.

Dvi pamokos prabėgo nepastebimai. Jaukus pokalbis pasibaigė laišku parapijos kunigui. Ką mokiniai ir mokytojai parašė spalvotuose lapuose, ką palinkėjo, liko paslaptis, nes jie buvo padovanoti kunigui Dainiui.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Aniulienė

Informacija

Teisinė forma:

savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:

Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis,

LT-71427, Šakių raj.

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas: 190820419

Tel. / Faks. 8-345 55132

El. p. mokykla.gelgaudiskis@gmail.com

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Dabar lankosi

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra