DĖMESIO!!!

2017 m. birželio 29 d. Šakių rajono savivaldybės taryba pritarė Lukšių V. Grybo gimnazijos skyriaus steigimui Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje. Nuo 2017m. rugsėjo 1d. maloniai kviečiame mokytis.

Pridedama. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29  sprendimas Nr. T-208.

Administracija

NEW-4

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR GELGAUDIŠKIO VIDURINIO UGDYMO SKYRIAUS STEIGIMO

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-208

Šakiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 15 ir 21 punktais, Šakių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. 1. Įsteigti Lukšių Vinco Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyrių, buveinės adresas LT-71427, Šakių r. sav., Gelgaudiškio sen., Gelgaudiškio m., Mokyklos g. 1, kuris 2017-2018 m.m. vykdys 11 klasių vidurinio ugdymo programą, o nuo 2018-2019 m.m. – 11-12 klasių vidurinio ugdymo programą.
  1. 2. Pavesti Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorei:

2.1. paruošti naują Lukšių Vinco Grybo gimnazijos nuostatų redakciją ir iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. pateikti juos tvirtinti rajono savivaldybės tarybai;

2.2. teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamose institucijose ir savo vadovaujamoje įstaigoje atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su įstaigos struktūros pertvarka.

  1. 3. Pavesti Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ir Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos direktoriams apie šio sprendimo 1 punkte nurodyto skyriaus steigimą mokyklų nustatyta tvarka pranešti visiems mokiniams ir mokyklų darbuotojams ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.
  1. 4. Sprendimo 1 punktas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Edgaras Pilypaitis

Informacija

Teisinė forma:
savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinės adresas:
Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis, LT-71427, Šakių raj.

Juridinio asmens kodas:
190820419

Telefonas:
(8-345) 41 529

Elektroninis paštas:
mokykla.gelgaudiskis@gmail.com 

Pamokų laikas

  1. 800 - 845

  2. 855 - 940

  3. 950 - 1035

  4. 1055 - 1140

  5. 1200 - 1245

  6. 1255 - 1340

  7. 1350 - 1435

  8. 1445 - 1530

Projektai

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 63 svečiai ir narių nėra